Kısırlık Tanısı Nasıl Konur?

Kısırlık Tanısı Nasıl Konur?

Kısırlık ya da tıptaki adıyla infertilite, erkek ve kadının düzenli ve korunmasız ilişkiye girmesine rağmen 1 sene içerisinde gebelik oluşmaması durumu olarak özetlenebilmektedir. Dünya genelinde yapılmış bilimsel çalışmalara göre dünya üzerinde çiftlerin %10 ile %15’inde infertilite problemi yaşandığı bilinmektedir.

Dünya çapında, kadınların normal şartlarda her ay %15 ile %20’lik kısmının gebe kaldığı, yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Bununla beraber, çiftlerin %85’inin 1 yıllık süreç içerisinde, %93’lük kısmının ise 2 yıllık sürecin sonunda bebek sahibi olduğu da bu çalışmalar arasında yer alan önemli verilerdendir.

Kısırlık (infertilite) ile ilgili çalışmalar, gün geçtikçe hız kazanmakta ve tedavi yöntemlerine ilişkin yeni çözümler üretilmekte veya mevcut yöntemler geliştirilmektedir. Kısırlık ile ilgili sorunlarda, başvurulan en yaygın yöntemlerden biri tüp bebek tedavisi olarak öne çıkmaktadır. Kısırlık sorununu dünya çapında büyük oranda azaltan tüp bebek tedavisi haricinde, günümüzde uygulanan birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında son birkaç senedir tercih edilen mikroenjeksiyon yöntemi de kısırlık ile ilgili sorunları büyük ölçüde azaltmaktadır.

Kısırlık Tanısı Kimlere ve Nasıl Konur?

Çocuk sahibi olamayan çiftlere infertilite tanısı koyulabilmesi için birçok aşamadan geçilmesi gerekmektedir. Yapılan ön görüşmelerden sonra, çiftlere ait tetkik ve değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir. Kadının jinekolojik öyküsü dinlendikten sonra erkeğe ilişkin sorunlar üzerinde durulur. Kadınlara ilişkin yapılan tetkikler arasında, jinekolojik muayene ve ultrasonografi gibi yöntemler bulunmaktadır. Bu değerlendirmeler sonucunda kişide patoloji olup olmadığı tespit edilir. Bunun sonucunda, gerekiyor ise erkekten ürolojik muayene istenebilmektedir.

Kısırlık ile ilgili yapılan değerlendirmeler aşağıdaki gibidir;

  • Kadının üreme organlarının mercek altına alınması
  • Hormonal durumların tespiti
  • Yumurtalamaların detaylı bir şekilde araştırılması ve luteal faz ile ilgili değerlendirmeler
  • Erkeklerin sperm analizi ile değerlendirilmesi

Kadınlara Kısır Tanısı Koyma Süreci

Kadınlara konulan infertilite tanılarında birçok süreç yaşanmaktadır. Bunlar arasında, rahim ağzının incelenmesi, uterusun değerlendirilmesi, tüplerin mercek altına alınması, laparoskopi, tubal kanalizasyon, hormonal değerlendirme ve ovulasyonun incelenmesi bulunmaktadır.

Postkoital test adı verilen, rahim ağzının değerlendirme safhasında, kadının yumurtasının çatlayacağının düşünüldüğü gün, cinsel birleşmeden ortalama 2 ile 8 saat sonrasında jinekolojik muayene gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte rahim ağzından alınan mukus örneğindeki spermler kontrol edilir. Mukusun içerisindeki, erkek hücresinin hareketleri ve ilerleme süreci ele alındıktan sonra konu ile ilgili sonuca varılmaktadır.

Rahimin değerlendirilme sahfasında rahim filmi, histeroskopi, histerosonografi ve falloskopi gibi yöntemler uygulanmaktadır. Rahim filmi, adet döneminin bitmesinden ortalama 5 ile 7 gün içerisinde gerçekleştirilmektedir. Böylece rahmin normal bir yapıda olup olmadığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber, tüplern açıklığının da incelenebildiği bir test yöntemi olan rahim filmi, HSG adıyla da bilinmektedir.

Kadınlarda, üreme ile ilgili olarak doğrudan bağlantılı bir durum olan hormonlar, gebelik sürecinde büyük önem taşımaktadır. Buna bağlı olarak gebelik ile ilgili olarak gereken hormonlarda azalma, yükselme ya da oran değişiklikleri gibi durumlar, kadınların yumurtlamasında büyük problem yaratmaktadır. Hormonlar ile ilgili belirtiler arasında en çok yaygın olanları; kıllanma artışı, göğüsten süt gelmesi veya guatr sahibi olmaktır.

Erkeklerde Kısır Tanısı Hangi Durumlarda Konur?

Bir çiftin infertilite olup olmadığı eşit şartlarda analiz edilirken, bazı durumlarda kısırlık erkeklerden kaynaklı olabilmektedir. Kısırlığın kadın ve erkeklerde görülme sıklıkları neredeyse eşittir. Bu bağlamda erkeklerde kısırlık ile ilgili yapılan analizlerde sperm testi öne çıkmaktadır.

Sperm analizleri, erkeklerin yaklaşık 4 – 5 günlük cinsel perhizden sonra vermiş olduğu meni örneği ile yapılmaktadır. Buna göre spermler, hacim, koku, renk, yoğunluk ve sayı, hareket ve oranları açısından değerlendirilme altına alınmaktadır. Yapılan analiz sonrasında infertilitenin nedeni ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

Insurance Quote

    Choose type of Insurance:

    Level of protection:

    Contact details: